V EU ocenjujejo, da znašajo stroški slabšega duševnega zdravja na račun slabše produktivnosti in bolniških odsotnosti kar 136 milijard EUR.

Program je namenjen vsem starostnim in organizacijskim skupinam zaposlenih in omogoča celostne spremembe na področju odnosov v podjetju in učinkovitosti. Fizično zdravje ni dovolj za učinkovitost zaposlenih, zato smo program kreirali v smeri krepitve mentalne in čustvene kondicije. Duševno zdravje omogoča optimalno delovno učinkovitost in pravočasno skrb za fizično zdravje. Bolniške odsotnosti, ki so povezane s težavami v duševnem zdravju so, pogosto daljše od tistih, ki so povezane s fizičnim zdravjem. Za podjetje to pomeni tudi veliko višje stroške.

Kar 25 % vseh zaposlenih se vsaj enkrat sooča s težavami v duševnem zdravju

Kaj vam program prinaša?

Program popolnoma prilagodimo specifikam podjetja in njegovi velikosti. Podjetja glede na dejavnike ogrožanja duševnega zdravja izberejo sklope razvojnih tem. Zaposleni dobijo dostop do vseh razvojnih vsebin, ki jim lahko pomagajo premostiti vsakodnevne delovne in duševne izzive.

Sklopi razvojnih tem

Vsak sklop tem ponuja do 6 izobraževalnih video vsebin z različnimi orodji.

Komunikacija je temelj vsega razumevanja in orodje za premostitev vsake ovire.

Tisti, ki ne znajo reči ne, si naložijo veliko breme stresa. Pomembno je, da sodelavci prepoznajo takšne člane ekipe in jim nudijo oporo.

Motivacija je nekaj, kar vsak nosi v sebi. Ko to odkrije, je nepremagljiv.

Posameznik, ki je opremljen za reševanje problemov, bo ohranil duševno zdravje.

Pozitivna mislenost je zaloga energije, ki ohranja duševno zdravje. 

Zaposleni, ki imajo boljše življenjsko ravnovesje, so bolj učinkoviti in zdravi.

Pravijo, da je stres rak sodobnega časa. Opremite svoje zaposlene v veščinami, da se bodo lažje soočali z njim.

Kadar imajo ljudje dovolj časa, so bolj natančni, sproščeni in bolj učinkoviti.

Čustvena inteligenca je pogoj za duševno zdravje posameznika in temelj njegove motivacije.

Ustvarjalnost je orodje za soočanje z izzivi, ki ogrožajo duševno zdravje.

Ko bodo zaposleni postavljali prave prioritete, bodo doživljali nižjo raven stresa. 

Konflikti so sestavni del vsakega procesa, zato je pomembno, da se zaposleni naučijo reševanja konfliktov. 

Spremembe so edina stalnica in tist, ki se znajo z njimi soočati, doživljajo manj stresa.

Stres, ki ga marsikdo doživlja na sestankih, močno vpliva na duševno zdravje posameznika. 

Odnosi v podjetju so temelj ali rušilec duševnega zdravja zaposlenih. 

Želite biti obveščeni o vseh novostih?

Prijava na e-novice