Kronične bolezni lahko zelo zmanjšajo delovno sposobnost in poslabšajo kakovost življenja, zato bi moralo biti glavno zdravstveno vodilo vsakega človeka: bolje preprečiti kot zdraviti!

Vsak se zaveda pomembnosti preventive za svoje zdravje, a ob hitrem ritmu življenja to prepogosto odložimo na stranski tir.

Trend podaljševanja delovne aktivnosti prinaša izzive za delodajalce, saj starost zaposlenih določa raven tveganja bolniških odsotnosti. Podatki kažejo, da število dni bolniških odsotnosti z dela narašča, kar pomeni vse višje stroške za podjetje.

Delodajalci, ukrepajte in ohranite svoje zaposlene zdrave in v odlični formi.

Graf prikazuje število izgubljenih dni na zaposlenega zaradi bolniških odsotnosti.

vir:NIJZ

Ravno na tem področju lahko delodajalec odigra pomembno vlogo in pomaga z ozaveščanjem svojih zaposlenih. 

V ta namen smo v spletni aplikaciji zbrali vse preventivne program, ki jih mora poznati vsak zaposleni. Delodajalcem pa omogočamo tudi redna obvestila zaposlenim preko elektronske pošte.

Poleg preventivnih programov zaposlene preko spletne aplikacije redno obveščamo o vsebinah iz zdravega načina življenja. Tako bodo vaši zaposleni živeli boljše in kvalitetnejše življenje, posledično pa bodo manj bolniško odsotni in bolj učinkoviti.

Želite biti obveščeni o vseh novostih?

PRIJAVA NA E-NOVICE!