color-pic-1

Zakaj se vam promocija zdravja na delovnem mestu splača?

Programi promocije zdravja vključujejo izobraževanje vaših zaposlenih o načinih, kako lahko sami sprejmejo bolj zdrav način življenja. Pomembno je, da programe promocije zdravja načrtujete tako, da čim manj obremenjujejo delovne procese, in s tem zaposlenim omogočite zdravje na čim bolj enostaven in dostopen način.

Srečno telo in veseli um ustvarjata srečnega zaposlenega!

To bi moralo biti vodilo vseh podjetij, saj le zdravi zaposleni lahko sledijo visoko zastavljenim ciljem in strategiji podjetja. Ključno je, da opredelite potrebe posameznih delovnih mest in prilagodite programe, ki ustrezajo tem potrebam. Na primer, če nadzorujete delovno mesto, kjer so vaši delavci daljše časovno obdobje v sedečem položaju, lahko pogledate fizično aktivnost in učite svoje delavce, kako zmanjšati tveganja, povezana s sedečim delom.

Pozornost namenite tudi psihosocialnim tveganjem, ki so jim izpostavljeni vaši zaposleni. Pripravite nabor ukrepov, ki bodo pomagali zaposlenim, da se bodo lažje soočali z izzivi.

Sistematični programi zdravja bodo čez čas prinesli:

  • povečanje produktivnosti delavcev;
  • zmanjšanje odsotnosti z dela;
  • zmanjšanje dolgoročnih zdravstvenih težav pri delavcih;
  • zmanjšanje tveganja poškodb in bolezni;
  • povečanje motivacije in zadovoljstva pri delu;
  • izboljšana koncentracija na delovnem mestu.

V času, ko podjetjem primanjkuje ustreznih kadrov in jih je vse težje dobiti, zavezanost k zdravju in varnosti delavcev  naredi podjetje privlačno za najboljše kadre.