poslovni-coaching.jpg

Čemu vas obvezuje zakon

Promocija zdravja na delovnem mestu je zakonsko obvezna aktivnost, ki pa ni sama sebi namen.

Delodajalci morate skladno s 5. členom ZVZD-1 zagotoviti varnost in zdravje pri delu. Člen narekuje izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost vseh vpletenih v procese dela. Predvsem pa usmerja pozornost v usposabljanje zaposlenih, da preprečujejo tveganja in se z njimi uspešno soočajo.

V 32. členu ZVZD-1 je navedeno, da mora podjetje zagotoviti ustrezna sredstva in orodja za izvajanje in spremljanje izvajanja promocije zdravja. Ta člen pogosto predstavlja velik zalogaj za podjetja, saj je organizacijsko in včasih tudi tehnološko pogojen z dodatnimi stroški. Promocija zdravja na delovnem mestu, ki smo jo razvili, omogoča dostopnost vsem zaposlenim in za podjetje predstavlja nizko investicijo.

Promocija zdravja na delovnem mestu se povrne, saj le zdravi zaposleni lahko v podjetju ustvarjajo dodano vrednost.

6.člen ZVZD-1 zakona izrecno narekuje, da mora vsako podjetje načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Temelj za načrtovanje promocije zdravja je ocena tveganja, vendar je to le osnova. Vsem podjetjem pri načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu svetujemo tudi pogled v prihodnost in preventivno delovanje.

Razmislite, kaj so izzivi in dejavniki tveganja, s katerimi se bodo vaši zaposleni soočali v prihodnosti, in jih na to sistematično pripravljajte. Krepite njihov um in telo, da bodo z lahkoto premagovali vse izzive na poti doseganja vizije podjetja.

Podjetja morate zagotoviti nenehen razvoj svojih zaposlenih, saj se v njih skriva vaša največja konkurenčna prednost.

Izberite enega izmed naših paketov in naj bodo vaši zaposleni zdravi in učinkoviti.