zavzetizaposleniinzdravi

Kaj pa duševno zdravje zaposlenih?

OSHA – evropska agencija za zdravje in varnost pri delu poroča, da je opazna rast bolniških odsotnosti in brezposelnosti ter števila zahtevkov za dolgotrajno nezmožnost za delo, ki so posledica stresa, povezanega z delom in težavami v duševnem zdravju.

Poslabšanje duševnega zdravja pomeni padec koncentracije, neučinkovitost, slabše odnose v podjetju in vse to seveda vodi v nižjo produktivnost, večje število napak in neželene stroške.

Pomembno je, da podjetja vlagate tudi v duševno zdravje zaposlenih. Duševno zdravje pa ne pomeni le odsotnost duševnih bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje širše, in sicer kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik:

  • razvija svoje sposobnosti,
  • se uspešno spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju,
  • učinkovito in plodno dela,
  • prispeva k svoji skupnosti.

Vsi evropski delodajalci ste zavezani k  obvladovanju tveganj kot tudi promociji zdravja. Svetujemo tudi, da zgradite delovno okolje, ki kepi in varuje duševno zdravje. Vsak zaposleni za duševno zdravje potrebuje:

  • podporo okolice,
  • občutek vključenosti in koristnosti dela,
  • odkrivanje smisla v delu, ki ga posameznik opravlja,
  • možnost določanja o poteku dela in
  • možnost prilagoditve dela delavčevim zmožnostim.

Velikokrat pa je težava  v nizki razvitosti posameznih kompetenc. Zaposleni niti ne prepoznajo vseh možnosti, ki jih imajo, da bi sami soustvarjali duševnemu zdravju prijazno okolje. Ravno to je razlog, da so naši programi zasnovani predvsem v luči razvoja kompetenc zaposlenih.

Ne veste, kje bi začeli graditi duševnemu zdravju prijazna delovna mesta. Pokličite nas in z veseljem vam pomagamo na poti do nasmejanih in učinkovitih zaposlenih.