duševno zdravje

5 ukrepov za duševno zdravje zaposlenih

Duševno zdravje posamezniku omogoča ustvarjalen prispevek družbi in vašemu podjetju. Zato poskrbite, da imajo vaši zaposleni ustrezno podporo in znanje, da ga ohranijo.

Promocija zdravja na delovnem mestu delodajalcem narekuje tudi skrb in promocijo zdravja na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Psihosocialna tveganja lahko svoje posledice kažejo v daljšem časovnem obdobju, zato se velikokrat zdi, da nimajo vpliva na zdravje zaposlenih. A ko se začnejo kazati njihovi vplivi, so posledice drage in težje obvladljive.

OSHA – evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opaža vse več bolniških odsotnosti, ki so povezane s slabim duševnim zdravjem. Zaposleni, ki imajo težave z duševnim zdravjem zaradi stigme, tega ne delijo s svojo okolico in je zato simptome šibkega duševnega zdravja težje prepoznati. Ravno zato je preventiva najboljši ukrep za ustvarjanje in ohranjanje duševnega zdravja.

Poskrbite, da ohranjanje duševnega zdravja postane prioriteta vašega podjetja in vaših zaposlenih.

5 ukrepov za duševno zdravje zaposlenih:

 • Poskrbite za ustrezen delovni čas.
 • Poskrbite za druženje med zaposlenimi.
 • Smotrno načrtujete cilje in roke za njihovo dosego.
 • Uvedite ustrezno usposabljanje in pridobivanje ustreznih kompetenc, s katerimi se bodo zaposleni, lahko soočali z vsemi izzivi.
 • Spodbujajte prostočasne dejavnosti svojih zaposlenih.

Promocija zdravja na delovnem mestu je odlična priložnost, da zaposlene začnete opremljati z veščinami, s katerimi bodo kos vsem tveganjem. Kompetence, ki vašim zaposlenim pomagajo do duševnega zdravja, so med drugimi tudi čustvena inteligenca, reševanje konfliktov, dobra komunikacija, obvladovanje stresa, ustvarjalnost in podobne. Razvoj kompetenc za lažje soočanje z izzivi delovnega okolja bo vaše zaposlene okrepilo in jim omogočilo dobre temelje za lasten razvoj in razvoj vašega podjetja.

Če v podjetju še nimate rešitve za zagotavljanje duševnega zdravja ali pa se vam zdi to pretrd oreh, izberite enega izmed naših paketov promocije zdravja na delovnem mestu in prepustite, da za duševno zdravje zaposlenih poskrbimo mi.

In ne pozabite, zdravi zaposleni so vaše največje bogastvo.

zavzetizaposleniinzdravi

Kaj pa duševno zdravje zaposlenih?

OSHA – evropska agencija za zdravje in varnost pri delu poroča, da je opazna rast bolniških odsotnosti in brezposelnosti ter števila zahtevkov za dolgotrajno nezmožnost za delo, ki so posledica stresa, povezanega z delom in težavami v duševnem zdravju.

Poslabšanje duševnega zdravja pomeni padec koncentracije, neučinkovitost, slabše odnose v podjetju in vse to seveda vodi v nižjo produktivnost, večje število napak in neželene stroške.

Pomembno je, da podjetja vlagate tudi v duševno zdravje zaposlenih. Duševno zdravje pa ne pomeni le odsotnost duševnih bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje širše, in sicer kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik:

 • razvija svoje sposobnosti,
 • se uspešno spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju,
 • učinkovito in plodno dela,
 • prispeva k svoji skupnosti.

Vsi evropski delodajalci ste zavezani k  obvladovanju tveganj kot tudi promociji zdravja. Svetujemo tudi, da zgradite delovno okolje, ki kepi in varuje duševno zdravje. Vsak zaposleni za duševno zdravje potrebuje:

 • podporo okolice,
 • občutek vključenosti in koristnosti dela,
 • odkrivanje smisla v delu, ki ga posameznik opravlja,
 • možnost določanja o poteku dela in
 • možnost prilagoditve dela delavčevim zmožnostim.

Velikokrat pa je težava  v nizki razvitosti posameznih kompetenc. Zaposleni niti ne prepoznajo vseh možnosti, ki jih imajo, da bi sami soustvarjali duševnemu zdravju prijazno okolje. Ravno to je razlog, da so naši programi zasnovani predvsem v luči razvoja kompetenc zaposlenih.

Ne veste, kje bi začeli graditi duševnemu zdravju prijazna delovna mesta. Pokličite nas in z veseljem vam pomagamo na poti do nasmejanih in učinkovitih zaposlenih.

poslovni-coaching.jpg

Čemu vas obvezuje zakon

Promocija zdravja na delovnem mestu je zakonsko obvezna aktivnost, ki pa ni sama sebi namen.

Delodajalci morate skladno s 5. členom ZVZD-1 zagotoviti varnost in zdravje pri delu. Člen narekuje izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost vseh vpletenih v procese dela. Predvsem pa usmerja pozornost v usposabljanje zaposlenih, da preprečujejo tveganja in se z njimi uspešno soočajo.

V 32. členu ZVZD-1 je navedeno, da mora podjetje zagotoviti ustrezna sredstva in orodja za izvajanje in spremljanje izvajanja promocije zdravja. Ta člen pogosto predstavlja velik zalogaj za podjetja, saj je organizacijsko in včasih tudi tehnološko pogojen z dodatnimi stroški. Promocija zdravja na delovnem mestu, ki smo jo razvili, omogoča dostopnost vsem zaposlenim in za podjetje predstavlja nizko investicijo.

Promocija zdravja na delovnem mestu se povrne, saj le zdravi zaposleni lahko v podjetju ustvarjajo dodano vrednost.

6.člen ZVZD-1 zakona izrecno narekuje, da mora vsako podjetje načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Temelj za načrtovanje promocije zdravja je ocena tveganja, vendar je to le osnova. Vsem podjetjem pri načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu svetujemo tudi pogled v prihodnost in preventivno delovanje.

Razmislite, kaj so izzivi in dejavniki tveganja, s katerimi se bodo vaši zaposleni soočali v prihodnosti, in jih na to sistematično pripravljajte. Krepite njihov um in telo, da bodo z lahkoto premagovali vse izzive na poti doseganja vizije podjetja.

Podjetja morate zagotoviti nenehen razvoj svojih zaposlenih, saj se v njih skriva vaša največja konkurenčna prednost.

Izberite enega izmed naših paketov in naj bodo vaši zaposleni zdravi in učinkoviti.

color-pic-1

Zakaj se vam promocija zdravja na delovnem mestu splača?

Programi promocije zdravja vključujejo izobraževanje vaših zaposlenih o načinih, kako lahko sami sprejmejo bolj zdrav način življenja. Pomembno je, da programe promocije zdravja načrtujete tako, da čim manj obremenjujejo delovne procese, in s tem zaposlenim omogočite zdravje na čim bolj enostaven in dostopen način.

Srečno telo in veseli um ustvarjata srečnega zaposlenega!

To bi moralo biti vodilo vseh podjetij, saj le zdravi zaposleni lahko sledijo visoko zastavljenim ciljem in strategiji podjetja. Ključno je, da opredelite potrebe posameznih delovnih mest in prilagodite programe, ki ustrezajo tem potrebam. Na primer, če nadzorujete delovno mesto, kjer so vaši delavci daljše časovno obdobje v sedečem položaju, lahko pogledate fizično aktivnost in učite svoje delavce, kako zmanjšati tveganja, povezana s sedečim delom.

Pozornost namenite tudi psihosocialnim tveganjem, ki so jim izpostavljeni vaši zaposleni. Pripravite nabor ukrepov, ki bodo pomagali zaposlenim, da se bodo lažje soočali z izzivi.

Sistematični programi zdravja bodo čez čas prinesli:

 • povečanje produktivnosti delavcev;
 • zmanjšanje odsotnosti z dela;
 • zmanjšanje dolgoročnih zdravstvenih težav pri delavcih;
 • zmanjšanje tveganja poškodb in bolezni;
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri delu;
 • izboljšana koncentracija na delovnem mestu.

V času, ko podjetjem primanjkuje ustreznih kadrov in jih je vse težje dobiti, zavezanost k zdravju in varnosti delavcev  naredi podjetje privlačno za najboljše kadre.