bolni na delo

Bolni na delo

S širjenjem Koronavirusa in zaostrovanjem razmer, ko je naraščal strah pred hitrim povečevanjem okuženih, se je v medijih pogosto slišalo: ne hodite bolni na delo! Še posebej so na to opozarjali zdravstveno osebje. Ob vsem tem, sem bila šokirana in se je ...

poslovni-coaching.jpg

Čemu vas obvezuje zakon

Promocija zdravja na delovnem mestu je zakonsko obvezna aktivnost, ki pa ni sama sebi namen. Delodajalci morate skladno s 5. členom ZVZD-1 zagotoviti varnost in zdravje pri delu. Člen narekuje izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost vseh vpletenih v ...